search
Sök
menu
Meny

Vår vision – Snilleblixtens förskola

Vi på Snilleblixtens förskola ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Vi vill att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.

en barnhand i en vuxenhand

Socialt samspel

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. I leken stimuleras även språket, det sociala samspelet och fantasin. Tillsammans utforskar och undersöker barnet sin omgivning, både inne och ute.

Lustfyllt lärande

Vi tror på att man lär sig bäst genom att utforska och reflektera över samma sak på olika sätt, med alla sinnen. Vi arbetar aktivt med de estetiska uttrycken skapande, musik, drama, rörelse, natur och teknik. Dessa estetiska lärprocesser lyfter fram barnets eget språk där de kan utveckla sitt sätt att lära och ta till sig ny kunskap.

Hållbar utveckling

Vi på Snilleblixtens förskola arbetar tillsammans med barnen för en hållbar utveckling. "Grön flagg" är vårt verktyg i miljöarbetet.

Trygghet

Snilleblixtens verksamhet ska utveckla barnens förmåga till empati och omtanke för alla människors lika värde. Föräldrar till barn på Snilleblixtens förskola skall känna trygghet och delaktighet i sitt barns välbefinnande och utveckling. Ömsesidig tydlighet och rak kommunikation skall känneteckna relationen mellan personal och föräldrar.

Vi som arbetar på Snilleblixtens förskola skall ta ett gemensamt ansvar för alla barn och hela vår verksamhet. Vi skall skapa ett öppet och tillåtande klimat byggt på glädje och tillit.

Värdeord utifrån Snilleblixtens vision

  • Lustfyllt lärande
  • Hållbar utveckling
  • Socialt samspel
  • Trygghet