search
Sök
menu
Meny

Solrosens förskola

Solrosens förskola är en av tre förskolor på Ekhagen med hela Bondbergets naturrikedom runt hörnet.

På Ekhagens förskoleområde där Solrosens förskola ingår arbetar vi för att ge barnen den bästa förskoletiden. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förskolor. Vi strävar efter en verksamhet där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra. Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Våra värdeord: välkomnande, glädje, engagemang, trygghet, respekt, nyfikenhet, utforskande och meningsfullhet ska genomsyra vår verksamhet.

På Ekhagens förskoleområde är vårt gemensamma tema:

Lyssna på mig, detta vill jag lära mig. I detta arbete är fokus på att lyfta barns röster, barns inflytande och delaktighet samt fördjupa våra kunskaper i analysen av lärandeprocesser. Pedagogisk dokumentation och ett utforskande förhållningssätt där barns hypoteser och teorier står i fokus är en motor som sätter arbetet i rörelse.

Förskolan har idag plats för ca 65 barn.

Frukost och mellanmål lagas på förskolan medan middagen kommer levererad från Jära Gårds förskola som finns i närområdet.