search
Sök
menu
Meny

Om Solstickans förskola

På Solstickans förskola finns avdelningar för de yngre och äldre barnen, en avdelning med kvälls-,natt- och helgomsorg samt en resursavdelning. 

Avdelning Röd, Blå och Lila (yngre barn)

I vårt pedagogiska arbete lyfter vi fram och utvecklar barnens lärande genom den fria leken, samlingar, utflykter och andra aktiviteter. För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Barnen får utrymme att lära genom den fria leken, skapande verkstad, samlingar, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi vill erbjuda barnen en spännande, lärorik och varierande vistelse på förskolan.

Regnbågen (mellanstora barn)

Vårt mål är att vi ska trivas och känna oss trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång. Vi erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt ett material som väcker barnens kreativitet. I vårt veckoschema ingår bland annat promenad/utflykt, rörelse, skapande, temaarbete och sångsamlingar.

Avdelning Grön (yngre och äldre barn)

Vi är en integrerad avdelning. Det är en liten barngrupp med hög personaltäthet och några av platserna är för barn med funktionsnedsättning. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. I vår verksamhet strävar vi efter att ge barnen stimulans till lek, rörelse och kommunikation. Alla är en tillgång i gruppen och vi lär oss av varandra.

Avdelningarna Gul (äldre barn)

Vi delar in barngruppen i mindre grupper under dagen. Vårt mål är att vi ska trivas och känna oss trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång. Vi erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt ett material som väcker barnens kreativitet. I vårt veckoschema ingår bland annat promenad/utflykt, rörelse, skapande, temaarbete och sångsamlingar.

Avdelning Tre stjärnor dag (yngre och äldre barn)

I vårt pedagogiska arbete lyfter vi fram och utvecklar barnens lärande genom leken, samlingar, utflykter och andra aktiviteter. För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Barnen får utrymme att lära genom leken, skapande verkstad, samlingar, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi vill erbjuda barnen en spännande, lärorik och varierande vistelse på förskolan.

Avdelning Tre stjärnor kväll/natt/helg (yngre och äldre barn)

Den här verksamhet är till för vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, då ordinarie förskoleverksamhet/fritidshem är stängd, alltså för barn åldrarna 1 - 12 år. Till Tre stjärnor kväll/natt/helg söker man särskilt via kommunens hemsida. Verksamheten är inriktad på en god omsorg om barnen och är inte en förskola eller fritidshems verksamhet i traditionell mening.