search
Sök
menu
Meny

Prioriterade områden vid Stensholms förskola

Under läsåret kommer hela Huskvarnabergets förskoleområde att arbeta med tre prioriterade områden.

barn bygger med klossar
barn leker med vatten ute
Äpplen i halvor

 Dessa förbättringsområden grundar sig på behov vi sett i våra egna utvärderingar lokalt, men också på vilka förmågor barnen behöver utveckla enligt nationella undersökningar och som vår huvudman (Barn och utbildningsnämnden) har gett oss i uppdrag att fokusera på.

  • Matematik
  • Språk
  • Teknik/Naturvetenskap