search
Sök
menu
Meny

Trygghet och likabehandling vid Stensholms förskola

Fyra barn håller varandra i handen

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan och enligt lag är alla förskolor ålagda att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje förskola ska enligt dessa lagar (Diskrimineringslagen och Skollagen) upprätta en likabehandlingsplan/ årlig plan mot kränkande behandling. Planen beskriver vår värdegrund, vårt förebyggande och främjande arbete, mål och insatser samt rutiner för att tidigt upptäcka eventuell kränkande behandling.

Vårt trygghetsteam som består av representanter från varje förskola på Huskvarnabergets förskoleområde samt förskolechef/ledning har en viktig roll i arbetet med att följa upp vårt trygghets- och likabehandlingsarbete.