search
Sök
menu
Meny

Pedagogiska hjulet på Stjärnan och Månens förskola

Grunden till barns lärande bygger på lust och lek

Augusti- September

Inskolning, Projektarbetet startar, Observationsperiod, Kartläggning av Likabehandlingsplanen, Planeringsdag

Oktober-November

Utvecklingssamtal, Avstämning, Projektet pågår, Enhetens avstämning till förvaltningen Avstämning och feedback från kollegor

December

Luciafirande

Januari

Projektet fortsätter

Februari

Utvecklingssamtal

Mars

Avstämning

April

Projektet sammanställs

Maj-Juni

Utvärderingsdag, Avstämning och feedback från kollegor, Föräldraaktivitet, Enhetens avstämning till förvaltningen, Överskolning mellan avdelningar och till skolan.