search
Sök
menu
Meny

Storängens förskola

Storängens förskola är en mångkulturell förskola centralt belägen på Österängen med promenadavstånd till Vättern och skog. Naturen är en stor och betydande del av förskolans verksamhet.

Vi strävar efter en pedagogisk miljö som är utmanande och stimulerande, där barnens nyfikenhet, lek och och lust att lära präglar verksamheten.
 
Storängens förskola har fokus på förskolans inomhusmiljö och utomhusmiljö.  Pedagogerna på förskolan arbetar tillsammans med barnen med Grön flagg.
 
Vi vill att barnen ska vara trygga och känna glädje när de är på förskolan.

Förskolans mål och riktlinjer

Verksamheten ska främja leken, det sociala samspelet, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara på och stärka barnets självkänsla och intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Ur Lpfö 98/10

Likabehandlingsplan

Alla barn ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet. I dokumentet nedan kan ni läsa Likabehandlingsplanen för Österängens Förskoleområde.