search
Sök
menu
Meny

Arbetet med Natur och Miljö vid Strömsbergs förskola

Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen ges möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen.

Strömsbergs förskolor ligger nära den fantastiska Strömsbergsskogen som vi gärna utnyttjar!

Vi utgår från barnens värld i arbetet med naturvetenskap och tillsammans skapar vi förståelse och nyfikenhet för det naturen runt omkring oss har att erbjuda.

Tillsammans är vi rädda om och värnar om miljön runt omkring oss, vi deltar bland annat i skräpplockarveckan som "Håll Sverige Rent" står bakom.

 

 

barn målar med en blomma

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö98, rev 2016, s. 10).