search
Sök
menu
Meny

Om Strömsbergs förskola

Bokskogs vy

Strömsbergs förskola genomsyras av olika temaarbeten och mycket natur och teknik!

Förskolan består av tre olika byggnader och sju avdelningar med barn mellan 1-5 år.

  • Förskola 1 Månen & Stjärnan (1-4 år).
    Strömsbergsvägen 6, 55308 Jönköping. 036-103076
  • Förskola 2 Regnbågen & Solen ( 1-4år).
    Strömsbergsvägen 4, 55308 Jönköping. 036- 184778
  • Förskola 3 Diamanten, Opalen & Korallen (3-5 år).
    Inre Ljungarumsvägen 27, 55307 Jönköping. 036- 107231, 036-107236

Verksamheten på de olika avdelningarna genomsyras av olika temaarbeten och mycket natur och teknik. Miljön på de olika avdelningarna är öppen, lustfylld och kreativ för alla barn. Vi delar in barnen i mindre grupper så att alla ska bli sedda och hörda.


Vår vision - Vårt gemensamma förhållningssätt kännetecknas av

 

Välkomnande, Vi har en välkomnade atmosfär för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Trygghet, Vi låter barnen kontinuerligt vistas i samma grupp för att barnen ska känna sig trygga, lära och utvecklas i relationer och samspel med varandra och de vuxna.

Glädje, Vi har roligt tillsammans.

Respekt, Vi respekterar varandra och alla våra olikheter.

Likvärdig förskola, Vi behandlar alla barn likvärdigt, utifrån den de är, oberoende av kön och annan bakgrund.

Nyfikenhet, Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för att lära.

Lustfylld miljö, Vi erbjuder barnen en pedagogisk miljö som är inspirerande och lärorik. Alla som vistas i miljön är medskapare av den.

Inflytande, Vi planerar och organiserar verksamheten utfrån barnens perspektiv. Vi erbjuder vårdnadshavare flera forum för inflytande.