search
Sök
menu
Meny

Strömsbergs förskola 3

Fasad på huset och gårdens lekplats.

På Diamanten, Opalen & Korallen pågår ett lustfyllt skapande med temarbetet utefter barnens intresse.

Målning på spegel

På Strömsbergs förskola 3, arbetar vi med temat Mamma Mu och Kråkan.

Vi utnyttjar närheten till Strömsbergskogen och varje vecka får barnen besöka och upptäcka naturen i mindre grupper. Till temat hör sång, musik och teater. I den skapande verksamheten får barnen  skapa fritt med olika material.

Vi arbetar extra med dessa prioriterade läroplansmål.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation   

(Lpfö 98, rev 2010, s. 4)

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

(Lpfö 98, rev 2010, s.10).