search
Sök
menu
Meny

Månen på Sveahälls förskola

Månen 1-3 år

Bygglek magneter

Vårt mål med arbetet i barngruppen är att barnen ska få vistas i en stimulerande och lärorik miljö där de kan känna sig trygga och ha roligt. Leken är betydelsefull eftersom det är genom den som barnen bl.a utvecklar språket, motoriken och den viktiga sociala förmågan att fungera tillsammans med andra. Lek, sång, rörelse, sagor och utevistelse förekommer hos oss dagligen.
Varje barn har sin egen portfoliopärm där barnens utveckling synliggörs utefter läroplanens mål. Den följer sedan med barnen under hela deras förskoletid.

Tema

Vårt projektarbete under 16-17 är ”I sagans värld”. Vi har valt att fördjupa oss i Fia och djuren. Sagan handlar om Fia och hennes 6 djur. Djuren har olika egenskaper och vi har valt att arbeta med den ur ett värdegrundsperspektiv.