search
Sök
menu
Meny

Avdelningen Topasen på Tahe förskola

På ett lekfullt sätt arbetar vi tematiskt tillsammans med barnen, där utevistelsen är en viktig del i vårt arbete. I naturen upplever och upptäcker vi tillsammans.

På Topasen arbetar vi 4 pedagoger och det går 15 barn i åldrarna 1-4år. I vårt arbete med barnen ligger alltid läroplanens mål och riktlinjer till grund för hur vi arbetar med barnens utveckling och lärande. På ett lekfullt sätt arbetar vi med vårt tema tillsammans med barnen.

Utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet, vi är ute så mycket vi kan. Minst en dag i veckan går vi till skogen där vi upplever och upptäcker tillsammans. Vi vill ge barnen en stor variation av upplevelser under sin tid på Topasen.

Vårt största mål är att vi alla ska ha roligt tillsammans på förskolan. Det anser vi är grunden för allt lärande.