search
Sök
menu
Meny

Avdelning Rubinen på Tahe förskola

Genom lek, skapande, tredimentionellt skapande, experiment, böcker och sång arbetar vi temainriktat med barnen för att erbjuda dem ett varierat lärande men med tydligt målfokus.

På Rubinen arbetar 4 pedagoger tillsammans med 15 härliga barn i åldrarna 1-4 år. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 10) och genom vårt temainriktade arbetssätt kommer vi att behandla läroplanens mål och riktlinjer.

Vi arbetar aktivt med att ändra i vår innemiljö så att den ska skapa lust att leka och lära. Miljön anpassas dels efter nuvarande barngruppens intressen, vårt nuvarande tema men vi använder även innemiljön som en plats att skapa nya intressen. Det kan räcka med att byta rum på lekmaterialet eller byta ut enstaka saker så skapas det en helt ny typ av lek i barngruppen. Det här tycker vi är spännande!

En dag i veckan går vi tillsammans till skogen och varje dag ser vi till att vistas mycket ute på vår härliga gård som inbjuder till många olika typer av aktiviteter.

Vårt mål med barnens vistelse på Rubinen är att de ska få en glädjefylld och lärorik tid.