search
Sök
menu
Meny

Målfokus vid Torpa förskola

Torpa förskola har ledorden trygghet, glädje, samspel och inflytande. Vi lägger vi stor vikt vid att barnen känner trygghet, glädje och tillhörighet.

två barn som leker i hemvrån

Vid Torpa förskola strävar vi efter att alla barn blir stärkta i sin identitet. Vi värnar om leken och det sociala samspelet. Vi förstår värdet av att ta tillvara på barnens tankar och ideer och vi ser sambandet mellan trygghet, glädje och lusten till att lära. Barnens nyfikenhet och intressen ligger som grund för verksamheten.

Torpa förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde tillsammans med Ida, Kusken, Kloster, Bäckadalen och Mariebo.

Vår vision på Junebäckens fo:

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

De prioriterade målen på enheten 2017/2018 är:

  • kulturell mångfald
  • jämställdhet
  • eget valt kunskapsmål utifrån barngruppens behov