search
Sök
menu
Meny

Om Torpa Förskola

Förskolan är belägen längst upp på Torpa, byggnaden är ett äldre charmigt hus med en fantastisk trädgård. Förskolan består av två avdelningar; droppen 1-3 år och solen 3-5 år.

klätterställning i sandlådan

Vid Torpa förskola så har gården en central roll, vi ser den som ett extra rum som inbjuder till olika utepedagogiska aktiviteter. Det finns ateljé och snickarbod för skapande och stora gräsytor för lek och rörelse. Gården har fruktträd, bärbuskar och pallkragar för plantering. Vi innehar Grön Flagg och arbetar aktivt för en hållbar utveckling. Vi är hälsocertifierade, vilket innebär att vi serverar barnen näringsrik mat och att vi erbjuder en aktiv verksamhet med mycket lek, rörelser och promenader

samlingsrum

 

 

Vid Torpa förskola får barnen möjlighet till att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer. Såsom lek, skapande, IT, rörelser, musik, och drama.

 

kompisgunga

Vid Torpa förskola tillämpas ett demokratiskt arbetssätt. Vi verkar för att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Vi strävar efter att barnen utvecklas i samspel med andra och vågar lita till sin egen förmåga. Förskolans mål är att varje barn, när de slutar hos oss, har förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar och omfattas av dem.