search
Sök
menu
Meny

Torps ängar förskola

Torps ängars förskola sedd från utsidan

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Vi arbetar efter förhållningssättet  Det forskande barnet och den nyfikne pedagogen.

Inspirerat efter filosofin i Reggio Emilias förskolor i Italien, där barnet anses som kompetent och rikt.

Detta vill vi synliggöra genom dokumentation och där utformandet av miljön är en viktig del av barns lärande.

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande och vi är Grön flagg - certifierade.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.