search
Sök
menu
Meny

Om Torps ängar förskola

Torps ängars förskola ligger nära skog och natur. Vi har fått ta del av en ”skolskog” som ligger i anslutning till förskolan där några av grupperna är en stund varje dag.

Vistelsen i Torps ängars ”Skolskog” som barnen gett namnet ”Superskogen” präglas av det temaarbete vi jobbar med, Grön Flagg samt är inspirerad av filosofin från Reggio Emilia i Italien. Här har vi möjlighet att fördjupa oss i naturens olika miljöer, årstidsväxlingar samt naturvetenskapliga fenomen med både själ och kropp.

I vårt gemensamma lärande utgår vi från barns olika förmågor och alla människors lika värde. Olikheter är en tillgång när vi lär om jämställdhet.

Trygghet, glädje och gemenskap i en lärorik miljö.

Torps ängars förskola har ljusa öppna lokaler där vi förändrar de lärande lekmiljöerna efter barnens intresse och temaarbete.

Torps ängar har en egen kokerska som lagar mat från grunden ur ett hälso- och ekologiskt perspektiv.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
Ur Lpfö 98/10