search
Sök
menu
Meny

Avdelning Paletten på Torps ängars förskola

Paletten blå och grön på Torps ängar består av två avdelningar med barn i 1-3 års ålder. Vi arbetar mycket tillsammans i det dagliga pedagogiska arbetet.

Bild på temaboken på Paletten - Bygga Bo

Tema

Läsåret 14/15 startar Paletten ett tema utifrån en barnbok – "Bygga bo" som handlar om djurs olika sätt att bygga.

Med detta tema ser vi fram mot som en utmaning i vårt gemensamma lärande. Vi valde en bok om byggen för att vi med spänning följer nybyggnationen av närbelägen skola samt bostadshus på området.

Förhållningssätt

På Paletten försöker vi skapa en gruppkänsla där varje människa, barn som vuxen kan känna sitt eget värde och att de är en tillgång i gruppen. På så sätt lär vi oss medkänsla och uppmuntras till att hjälpa varandra. Vi utvecklas då som individer och grupp där vi kan visa respekt för våra olikheter som människor.

Varje barn har med sig sina kunskaper och erfarenheter, som vi bygger vidare på genom att lyssna av deras intressen och utmanar dem till vidare utveckling. Tillsammans skapar vi en glädjerik och lustfylld samvaro där leken, lekmiljön, skapandet, tanken, lyssnandet och lärandet utgör en stomme i arbetet på förskolan.

I möten med andra människor vidgas våra perspektiv och vi utvecklar samarbetsförmågan. Grunden läggs i ett gott och tillitsfullt arbete tillsammans med föräldrarna. Med engagemang, nyfikenhet och utforskande upptäcker vi omvärlden.

Det är själva arbetet på vägen till utveckling - processen - som är det viktiga, inte det färdiga resultatet. Genom att vara en del i det sker lärandet här och nu. Då får man också en möjlighet att vara med och påverka, vilket främjar delaktighet och inflytande.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar mycket kring barnets/barngruppens läroprocesser. Diskussioner och reflektioner kring händelser eller dokumentationer gör vi tillsammans i arbetslaget och även med barnet/barngruppen. Det är en god grund för nytt lärande.

Vi på Paletten har en tro och tillit till barns förmågor. Med en positiv livssyn så kan vi lära oss mycket. Att vi har tid är då viktigt. Tid att lyssna av varandra, tid att tala och tid att utföra.