search
Sök
menu
Meny

Avdelning Penseln på Torps ängars förskola

På förskolan Torps Ängar, avdelning  Penseln jobbar vi inspirerat av filosofin från Reggio Emilias förskolor i Italien. Deras teorier och tankar vill vi koppla till vår svenska förskolekultur.

Avdelning Penseln är en avdelning som arbetar i ett så kallat storarbetslag med 44 barn och 7 pedagoger. Gruppen delas in i tre mindre grupper med 2 pedagoger i varje grupp.

Miljön är anpassad så att barnen kan finna avskildhet och lugn och ro. Barnen delas in i mindre grupper under dagen och varje grupp har sin "hemvist".

Det finns tre pedagoger som är viktiga för barnen. Det är pedagogen, barnet självt och miljön. Även forskande och delaktighet är nyckelord för dem.

Förskolan är miljöcertifierad och hälsocertifierad.

Samverkan med föräldrarna

Samverkan med föräldrarna ser vi som mycket viktigt och vi försöker hitta nya former så att alla föräldrar känner att de har tillfälle att på något sätt ta del av deras barns vardag på förskolan. Ett exempel på detta är vår årliga frukostbuffé.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation synliggör barnens lärande. Genom att reflektera tillsammans med barnen, ser vi att det finns olika sätt att förstå och tänka runt händelser, vilket underlättar för oss pedagoger då vi står inför att välja nästa steg i arbetet med barnen.

Läsåret 14/15 har vi valt tema utifrån boken Snick och Snack, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt. Budskapet i boken är "att vara en schysst och bra kompis". Genom händelser, möten och upptäckter fortsätter sagan om Kungaskogen med tema värdegrunder, empati, djur och natur. Livsstil, hälsa, miljö och teknik kommer också in som naturliga och viktiga saker i berättelsen.

Läroplanen uttrycker att med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Barn lär i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme. En del av förutsättningarna för barns utveckling och lärande är att atmosfären är varm, tillåtande och bjuder in till samspel.(Lpfö 98/10)