search
Sök
menu
Meny

Värdegrund på Torps ängars förskola

Barnfötter i gröngräset

Vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet på ur läroplan för förskolan -98/10.

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.

Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.