search
Sök
menu
Meny

Om Trånghalla förskola

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete vill vi lärare ge barnen en positiv framtidstro. Vi vill ge dem förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp, för att förstå värdet av att vara rädd om miljön.

Som lärare har vi en roll som förebilder och medupptäckare.

Trånghalla förskolas gård är rik på lek- och lärmiljöer. Där får barnen möjlighet att leka, lära och utforska utifrån egna intressen och tankar.

Gemensamma sysslor på vår gård förankrar och förstärker årstidsväxlingar och ekologiska processer. Gården har en uteverkstad där vi kan skapa på olika sätt, en trädgård med kompost och odlingslådor, en eldstad, en scen, pilkojor, byggplats mm. Gården är indelad i tre mindre gårdar, det ger oss möjlighet att åldersanpassa utemiljön och ska alltid vara föränderlig och locka till nya upptäckter och nya lekar.

Till Trånghalla förskolas utemiljöer hör sen 2013 också två skolskogar. En liten mindre skolskog precis vid förskolan som används mest av de yngre barnen. En liten bit längre bort har vi en skolskog som sträcker sig över ett större område. Här har vi med föräldrars hjälp byggt upp ett rejält vindskydd med sittplatser och grillplats. Här är vi på gång att tillsammans med barnen utveckla utomhuspedagogiken genom att bygga upp olika lek- och lärmiljöer.

Familjerna på förskolan är välkomna att använda skolskogen för utflykter på sin fritid. I skolskogarna har vi, genom ett avtal med markägaren, en utökad allemansrätt. Det finns mer att läsa om kommunens skolskogar på deras hemsida.

Sen år 2002 är vi med i Grön Flagg. Den gröna flaggan är ett synligt bevis för att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Grön Flagg är för oss ett bra sätt att strukturera och tydliggöra miljöarbetet på förskolan.