search
Sök
menu
Meny

Avdelning Björken på Trånghalla förskola

På avdelning Björken har vi barn i åldrarna 3-5 år och vi är 4 pedagoger. Vi eftersträvar att verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik.

Tema

Vi väljer tema efter det som intresserar barnen just nu. Temat är ofta nära förknippat med naturen och vi arbetar med temat både inne och ute.

Vi arbetar ofta med barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose varje barns intresse och behov. Vi återanvänder material både i leken och för att barnen fritt ska kunna experimentera, samt för att få utforska ämnet naturvetenskap och teknik.

Natur och miljö

Vi går till skogen 1-2 gånger i veckan för att barnen ska få rika naturupplevelser. I skogen får barnen själva utforska sin omgivning och det finns inga färdiga leksaker, vilket främjar deras fantasi och motorik. Vi har även träffat på fantasifigurer och spännande saker i skogen, vilket har skapat stor nyfikenhet och leklust. Vid ett flertal tillfällen har vi tillagat och ätit mat i skogen.

Tillsammans med barnen följer vi årstidsväxlingarna. Vi ser vad som händer i naturen och på vår gård, där vi bland annat odlar i lådor. 

Vi har en föränderlig miljö som ändras utifrån den barngrupp vi har med utgångspunkt i deras lekar och önskemål. För att barnen ska få inflytande över sin dag använder vi oss av vår aktivitetstavla. Genom vårt förhållningssätt utmanar vi barnen med en mångfald av material och lekar .

Bild på björkens aktivitetstavla som är till för att skapa inflytande samt trygghet.
Bild på barn som ska gå med sopor till återvinningen.

Aktivitetstavlan är stommen i vår verksamhet och både barn, personal och föräldrar är väl insatta hur den fungerar. Barnen får lära sig att ta ansvar och får  ett stort inflytande över sin dag. Det skapar också en trygghet att veta vad man kan välja på och det är tydligt vem som ska återställa ordningen efter avslutad lek.

Vi är ute i alla väder, på vår gård eller i vår skolskog.

Allt som görs inne kan göras ute , leka skapa, lära tillsammans.

Grön flagg-rådet med barnen

Vi frågade barnen om någon visste varför vi har våra gröna flagga hissad.

  • Det är snyggt
  • Vi ska inte kasta skräp i naturen
  • Man ska inte slösa på ström
  • Om vi inte håller Sverige rent blir Sverige smutsigt

Vår profil natur och miljö är levande varje dag hos oss.

Dagens värdar får slänga ock sortera sopor till återvinning.