search
Sök
menu
Meny

Avdelning Eken på Trånghalla förskola

På avdelning Eken går barn i åldrarna 3-5 år. Vi arbetar temainriktat. Temat genomsyrar verksamheten både i skogen och på förskolan.

Natur och miljö

Vår erfarenhet är att genom naturen får vi in hela läroplanen på ett naturligt sätt i verksamheten.

Förhållningssätt

Vi tycker det är viktigt att se och lyssna till det enskilda barnet, att vara medforskande lärare och ge barnen utmaningar i vardagen.

Vi delar in barnen i grupper. Varje grupp har var sin skogsdag. I vår skolskog finns en basplats som vi utgår ifrån. Genom att gå till samma plats blir barnen trygga och kan därifrån hitta nya utmaningar.

På förskolan tillbringar vi mycket tid utomhus. Där använder vi oss av de olika lek- och lärmiljöerna, verkstaden, trädgården, eldplatsen, scenen mm.

Utomhus lär barnen med kroppen och upplever med alla sina sinnen. Inlärning sker genom den direkta upplevelsen.