search
Sök
menu
Meny

Avdelning Rönnen på Trånghalla förskola

Rönnen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1- 3 år. Vi planerar vår verksamhet utifrån barngruppens behov. Vi delar upp barnen i mindre grupper flera gånger i veckan för att se och höra varje enskilt barn.

Pedagogisk dokumentation

Barnets lärande och utveckling visar vi genom olika typer av dokumentationer t.ex. barnens pärm, digitalram, teckningar, fotografier m.m.

Förhållningssätt

Vår innemiljö lockar till lek och stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande. Vi erbjuder planerade aktiviteter såsom skapande, rörelseaktiviteter, sång och musik, rim och ramsor m.m. Vi strävar efter att ge barnen tid till att göra saker i sin egen takt och visar stor tillit till barnens förmågor.

Natur och miljö

På förskolan är vi ute mycket. Vi har en utemiljö som är uppdelad i tre gårdar. Vi har flera olika skogsområden i närheten av förskolan som vi går till minst en gång i veckan.

Barnen är med och sopsorterar, komposterar och får möjlighet att vara delaktig i vårt trädgårdsarbete. Vi sår och planterar växter som ger barnen olika upplevelser med sina sinnen t.ex. smak, lukt, känsel.