search
Sök
menu
Meny

Avdelning Tallen på Trånghalla förskola

Tallen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3år.
Vi tror på det kompetenta barnet och känner stark tilltro till det enskilda barnets förmågor.

Förhållningssätt

Därför anpassar vi vår dagliga verksamhet efter barnens utveckling
och behov genom att dela in barngruppen i mindre grupper vid aktiviteter och lek.
På så vis ökar barnets inflytande och delaktighet och vi ser barnet utvecklas både som individ och som en del av gruppen.

Pedagogisk dokumentation

Vi synliggör vår verksamhet och barnens lärande och utveckling genom olika dokumentationer, exempelvis genom vår dokumentationspärm, digitalram, fotografier, samt barnens teckningar och skapande.

Lär- och lekmiljö

Innemiljön bjuder in barnen till att i sin egen takt utforska och uppleva olika aktiviteter såsom skapande, musik, sång, rörelseaktiviteter, samt rim och ramsor. Vår innemiljö är föränderlig och vi utgår ifrån barnens intresse och nyfikenhet för att främja ett lustfyllt lärande.

Natur och miljö

Vi ser ett stort värde i att vistas utomhus och i naturen under alla årstider. Detta ger barnen möjlighet att utforska och röra sig på ett unikt sätt. Vi besöker skolskogen och de närliggande skogsområdena kontinuerligt och leker ute på gårdarna varje dag.

Vi gör barnen medvetna om vår miljö och förbrukning genom att sopsortera på avdelningen och ute i vårt sopförråd och de ges även möjlighet att delta i vårt trädgårdsarbete.