search
Sök
menu
Meny

Om Ullstigens förskola

Livet är ett äventyr och vi vill hjälpa barnen att se och upptäcka det. Genom projekt, utevistelser och glädje tar vi tillsammans med barnen stormsteg mot de nya äventyren!

Ullstigens förskola invigdes i augusti 2009. Byggnaden har en egen arkitetur med högt i tak, stora ytor och många smårum. Vi har en stor gård med stora möjligheter till varierad lek. Gården är avdelad med en del för de yngre och en för de äldre. Förskolan består av tre avdelningar; Blåbären, Lingonen och Smultronen. På förskolan finns barn mellan 1-5 år.

På förskolan finns många rum som inbjuder till lek med ett stort utbud av material som ger tillfällen till lek och lärande. De stora och öppna ytorna ger möjlighet till fysisk aktivitet och samling i större grupper. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet med varierande lekmiljö, skapande material och lärandesituationer.

Gården är väl tilltagen och inbjudande. Där finns både lekredskap, gunga, kulle, gräsytor och skog.

Blåbären

Blåbären är ett storarbetslag där vi är många pedagoger som tillsammans ansvarar för barnen, samtidigt är barn och pedagoger uppdelade i tre fasta grupper större delen av dagen.

På Blåbären jobbar vi projektinriktat, barnens intresse och erfarenheter för projektet vidare.

Genom att arbeta med barnens självkänsla och självständighet får barnen upplevelsen av att de duger som de är. Barnen får känna att de kan, vågar prova och klarar av saker själva. Vi lyfter barnens olikheter och erfarenheter som en tillgång, vi uppmuntrar samarbete, det är viktigt att kunna ge och få hjälp av andra. 

Vi har neutrala namn på våra rum som benämns utifrån utseende, inte vad som finns i rummen. Vi har leklådor med material som barnen hämtar för att själva kombinera sin lek och för att alla ska kunna leka allt och överallt. Genom det här får barnen större inflytande över att skapa sin egen lek och vi vuxna förmedlar inte på samma sätt vilket material som passar till vad.

 Lingonen

Varje vecka går vi ut i skogen för att upptäcka nya saker i vår närmiljö. Vi är ute dagligen där fantasin används till nya lekar och påhitt. Genom vårt tema utvecklar vi barnens kunskap inom våra målområden. Vi är flitiga besökare i vår ateljè, där vi ofta testar nya sätt att skapa på.

Smultronen

Vi erbjuder en trygg och rolig verksamhet där vi lär tillsammans. Vi arbetar tematiskt och väljer teman utefter barnens intressen. I vår verksamhet arbetar vi mycket med att utforska olika material och tycker det är viktigt att barnen får tid och möjlighet till detta på sina villkor.