search
Sök
menu
Meny

Valhalls förskola

Valhalls förskola ligger i natursköna Barnarp. Där får barn pröva sig fram i en trygg och pedagogiskt inspirerande miljö. Vi erbjuder varierande aktiviteter och låter barnen få inflytande över vår vardag på förskolan.

Barnen får chansen att utforska både i socialt samspel med andra barn samt på egen hand med närvarande pedagoger som stöd. Förskolan ingår i Barnarps förskoleområde tillsammans med  Ljungkullens förskola, Vita villans förskola och Barnarps förskola. De ligger i det område som kallas för Kronheden, ungefär i mitten av samhället.

Leken

Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Många aspekter utvecklas hos barnet i den fria leken så som nyfikenheten, koncentrationen, glädjen, fantasin, språket och koordinationen.

Miljö

Vår närhet till naturen gör att vi också vistas utomhus ofta. På enheten har vi köpt upp en bit skog och låtit barnen få namnge den till Kompisskogen.

Varmt välkomna att hälsa på hos oss på Valhall!

Våra lokaler


På Valhall erbjuder vi stora lokaler med bra planerade rum. Vi har en egen lekhall med olika material exempelvis rutschkana, studsmatta, bollar. Vi har även ett rum med egen pool. Där kan barnen experimentera med vatten och utforskande material. Maten på förskolan lagas av vår egen kock där vi får god och näringsrik frukost, lunch och mellanmål.

Avdelningarna

Valhalls förskola består av tre avdelningar

  • Munin   1-3 år
  • Piggelin 3-5 år
  • Hugin     3- 5 år

Vi har en gemensam stor gård där vi arbetar tillsammans under delar av dagen samt vid aktiviteter. Barnen får därigenom lära känna alla barn samt personal på förskolan.

Inskolning

När du kommer som ny till våra förskolor arbetar vi utifrån att inskolning får ta tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra och oss vuxna, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet och glädje en förutsättning för att utforskandet och nyfikenheten hos barnet ska kunna upptäckas.

Föräldrasamtal

En gång per läsår erbjuder vi föräldrasamtal där vi tillsammans samtalar om hur verksamheten stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt. I samtalen utgår vi från barnens portfolio dvs. en dokumentation över ditt barns lärande på förskolan.

Läroplanen

Våra pedagoger arbetar utifrån vår läroplan. (Lpfö98)

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
Skolverket, 2010

Vi vill bidra till att barnen ska få en så allsidig och utvecklande tid på vår förskola som möjligt. Arbetet sker efter att barnen får uppleva självständighet och eget ansvar. Under våren 18 kommer vi att arbeta med matematik och språket i fokus och väva in detta i vårt dagliga pedagogiska arbete samt temaarbete.

Kontakta oss

Adress
Konstapelgatan 51
55632 Jönköping
Tfn 036-10 39 21

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Jenny Wolf

036- 10 30 65

Special pedagog

Helene JohanssonAvdelning/plats

Namn

Hugin

Mats
Cecilia (Cissi)

Magdalena

Piggelin

Inga-Maj

Marie

Magdalena

Munin

Tina

Jessica

Jenny

Kök

Margareta (Maggan)