search
Sök
menu
Meny

Valhalls förskola

Valhalls förskola ligger i Barnarp, med närhet till naturen. Vi arbetar aktivt med barnens lek både inne och ute. Vi skapar tillsammans en förskola där alla ska känna trygghet och glädje.

För oss i Barnarps förskoleområde är barns trygghet, lek, undervisning och lärande viktigt.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016 ligger till grund för vår verksamhet. Vi arbetar för att alla barn ska få en trygg, meningsfull, rolig och lärorik tillvaro fylld med lek och lärande!

Valhalls förskola uppmuntrar och ger alla barn möjlighet att utforska i en kreativ och lustfylld miljö tillsammans med medvetna och närvarande pedagoger som stöd.

Våra avdelningar

Valhalls förskola består av 4 avdelningar. Syskonavdelningarna Piggelin och Hugin 3-5 år och småbarnsavdelningarna Frö och Munin 1-3 år.


Inskolning


När du kommer som ny till våra förskolor arbetar vi utifrån att inskolningen får ta tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet viktigt! Vi som arbetar i förskolan vill också få tid att lära känna ditt barn och dig som förälder. På så sätt lär vi oss om barnens behov och intressen. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal.

Mat

På vår förskola har vi eget kök med kock som lagar god och näringsrik husmanskost.

Föräldrasamtal

En gång per läsår erbjuder vi föräldrasamtal där vi tillsammans samtalar om hur verksamheten stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. (Utdrag ur förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderad 2016).

Lek & Lärmiljö

Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Genom lek utvecklas bland annat nyfikenheten, fantasin, glädjen, språket och koordinationen. Leken är viktigt både inne och utomhus. Vi har tillgång till två skolskogar (Kompisskog) där vi tillsammans lär oss att vara rädda om allt levande och visa omsorg om vår lärmiljö.


För att göra övergången till förskoleklass så bra som möjligt för barnen har vi utarbetat en modell som skapar trygghet. Det innebär att barnen under sitt sista år på förskolan regelbundet träffar sina blivande förskoleklasskompisar för att lära känna varandra. 

Valhalls förskola ingår i Barnarps förskoleområde tillsammans med förskolorna Barnarp, Vita villan och Ljungkullen. 

Kontakta oss

Adress
Konstapelgatan 51
55632 Jönköping
Tfn 036-10 39 21

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lena Söderberg

036- 10 30 65

Special pedagog

Maria Roos Klasson

036-10 22 56

Skoladministratör

Anna-Karin

036-10 50 21

Kök

Margareta (Maggan)Avdelning/plats

Namn

Hugin

Mats
Cecilia (Cissi)

Magdalena

Piggelin

Inga-Maj

Marie

Rajja

Munin

 

 

 

Frö

Tina

Jessica

Helena

 

Jenny

Magdalena

Cornelia