search
Sök
menu
Meny

Om Västra förskolan 1

På Västra förskolan 1 finns det två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. För de yngre barnen heter avdelningarna Krokodilen 1 och Krokodilen 2. För de äldre barnen heter avdelningarna Tigern 1 och Tigern 2.

Krokodilen 1 och 2 (yngre barn)

På Krokodilen 1 och 2 är det viktigt för oss med ett gott föräldrasamarbete, att barnen har roligt och känner sig trygga och även att de ska känna gemenskap i gruppen. Varje dag ingår samlingar med sång där barnen får vara delaktiga i val av sånger. En del dagar i veckan delar vi in oss i grupper och har aktiviteter. Det kan vara skapande aktivitet, rytmik, vattenlek, samling eller temaarbete där vi medvetet arbetar med våra prioriterade mål. På vår avdelning strävar vi efter att ha ett varmt och nära samarbete med barnen och deras föräldrar.

Tigern 1 och 2 (äldre barn)

På Tigern 1 och 2 lär sig barnen mycket genom fria leken, skapande aktiviteter, samlingar, rytmik och rutinsituationer. Viktigt för oss att barnen har roligt och känner sig trygga och känner gemenskap i gruppen. Med aktiviteter som rytmik, samling eller temaarbete når vi våra prioriterade mål och vi vill att miljön ska inspirera till lek och lärande.

På vår avdelning strävar vi efter ett bra klimat mellan barn, vårdadshavare och pedagoger. Vi använder oss av dokumentation för att synliggöra barnens lärande – både för dem själva och oss pedagoger. Med utgångspunkt från dessa stödjer vi barnen i deras lärandeprocesser och utmanar deras tankar. Istället för att säga hur saker är, lyssnar vi in och ställer frågor till barnen. Det kan till exempel handla om deras förhållningssätt sinsemellan, till vuxna och miljön.