search
Sök
menu
Meny

Vårt arbete med Grön flagg på Junedals förskola

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete! En engagerad förskola leder till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro!

Januari 2013: Startade Bäckalyckans förskoleområde arbetet med Grön Flagg.

Juni 2014: Bäckalyckans förskoleområde blev Grönflagg-certifierad.

Teman:
Livsstil och hälsa. (2013) Vårt mål med detta arbete var att tillsammans med barnen nå en hållbar utveckling för en bättre miljö. 

Närmiljön. (2014 - 2016) Vi arbetade med tre områden:

  • Årstider/Naturupplevelser
  • Förskolegården/Utemiljön
  • Lokalkännedom

Vattenresurser. (2016 - 2017)

  • Vattnets former
  • Sjön
  • Kretsloppet

Djur och Natur. (2017 - 2018)