search
Sök
menu
Meny

Vita villans förskola

Vita Villans förskola ligger i natursköna Barnarp. Vår förskola omges av vacker natur, nära till skog och sjö. Barnen får pröva sig fram i en trygg och inspirerande miljö.

Vi erbjuder varierande aktiviteter och låter barnen få inflytande över sin vardag.

Barnen får möjligheten att utforska tillsammans med andra barn samt på egen hand med närvarande pedagoger som stöd.

Förskolan ingår i Barnarps förskoleområde tillsammans med förskolorna Ljungkullen, Valhall och Barnarpsförskola. De ligger i det område som kallas för Kronheden, ungefär i mitten av samhället.

Våra avdelningar

Våra lokaler är helt ny renoverade, de färdigställdes i januari 2017. Det har gjort att lokalerna är bra anpassade till vår förskoleverkasamhet.

Vita villan består i nuläget av 2 avdelningar:

Prästkragen 3-6 år

Liljekonvaljen 1-3 år

Inskolning

När du kommer som ny till våra avdelningar arbetar vi utifrån att inskolningen får ta tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet viktigt! Vi som arbetar i förskolan vill också få tid att lära känna ditt barn och dig som förälder. På så sätt lär vi oss om barnens behov och intressen. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
Skolverket, 2010


Mat

Vår förskola har mottagningskök med mat som levereras från Barnarps förskola.

Föräldrasamtal

En gång per läsår erbjuder vi föräldrasamtal där vi tillsammans samtalar om hur verksamheten stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt. 

Styrdokument för förskolan

Inriktningen på vår verksamhet bygger på vårt nationella styrdokument: Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev 2010) samt skollagen.

Vi vill bidra till att barnen ska få en allsidig och utvecklande tid på vår förskola. Arbetet sker efter att barnen får uppleva självständighet och eget ansvar.

Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Genom lek stimuleras bland annat fantasi, språk och en förmåga att samarbeta och kommunicera.

Kontakta oss

Vita villans förskola

Lovsjövägen 18
556 32 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Jenny Wolf


Specialpedagog


 

 

Avdelning/plats

Telefon

Prästkragen

0761-25 75 60

  

Liljekonvaljen

0761-25 73 43

Kök Barnarps förskola

036-10 39 16