search
Sök
menu
Meny

Tabergs förskola

Baksidan på Tabergs förskola.

Förskolan ligger mitt i samhället, nedanför det vackra berget Taberg. Förskolan har nära till skogen och berget.

Berget

Med barnet i centrum arbetar vi utifrån barnents behov via ledorden: Omsorg, samspel, Tilltro, Delaktighet och sist men inte minst Glädje!!

Tabergs förskola ligger centralt som ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a bibliotek, berget och skogs- och strövområden.

Vi har ett öppet klimat mellan personal, barn och föräldrar.

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar. 2 dagar om året är förskolan stängd för kompetensutveckling.

På vår förskola känner sig både barn och vuxna trygga och lär av varandras olikheter.

På förskolan erbjuds barnen en planerad pedagogisk verksamhet som följer förskolans läroplan. Vårt mål är att ert barn ska mötas av en varm, glad och frikostig miljö.

Personalen och vårdnadshavare har en god kommunikation och ett väl utvecklat samarbete. vårdnadshavare ges möjlighet till insyn och påverkan i verksamheten.

Avdelningen Berguven

Avdelning Berguven är en syskongruppsom vi har delat in i 2 grupper .

Hos oss har leken en central plats. Att få leka är en viktig del i barns utveckling då den bl.a främja empati, språk, samarbetsförmåga, motorik och fantasi.

Barnens nyfikenhet och intresse fångas upp och omsätts till samtal, nya utmaningar samt olika projekt, som leder till ytterligare lärande.

Avdelningen Grodan

Grön Flagg finns med på barnens schema, vilket innebär att vi arbetar med olika teman. Vi utgår ifrån barnens intressen när vi planerar arbetsprocessen.

I ett år arbetar vi med detta, sedan byter vi till nästa.

Barnen blir fulla med myror i kroppen, det tycker vi är toppen.

Kontakta oss

Tabergs förskola
Mellangatan 9
562 41 Taberg

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anneli Dalberg

036-10 39 95

Specialpedagog

Ingela Lorin

036-10 38 56

 

Avdelningar

Telefon

Grodan

036-10 38 49

Berguven uppe

036-10 38 13

Berguven nere

036-10 38 30

 

Tabergs förskoleområde

Tabergs förskola ingår i Tabergs förskoleområde tillsammans med

  • Tahe förskola
  • Ullstigens förskola
  • Åsa förskola

Nedan finner du länkarna till våra övriga förskoler.