search
Sök
menu
Meny

Schema och öppettider på förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Förskolor har öppet mellan kl. 07.00– 18.00 varje vardag. Förskole-området kan även erbjuda omsorg mellan 06.00 – 07.00 och 18.00 – 19.00. Omsorgen är då i regel samordnad med flera avdelningar och förskolor.

Inom ramen för öppettiderna anpassar våra förskolor sina öppettider efter barnens ordinarie scheman. Det är därför viktigt att du i god tid meddelar om du behöver ändra den anmälda närvarotiden.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) har som längst öppet mellan kl. 06.00 – 19.00.

Grunden för barnets schema är vårdnadshavares arbets- och studietider inklusive skälig restid. Har dina barn omsorgsbehov på tider utöver ovanstående öppettider hänvisar vi till kvälls-, natt och helgomsorg. Mer info om det finns i länken längst ned.

Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans läsår. Detta kallas allmän förskola och är avgiftsfritt.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn som är 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.

Vilka exakta tider som ditt barn kan vara på förskolan under veckan varierar mellan olika förskolor.

Skriv in ditt barns schema och ledighet i Vklass

För att vi ska få en bra överblick och kunna planera vår verksamhet är det viktigt att du

  • skriver in ditt barn schema i VKlass
  • kontinuerligt uppdataer ditt barns schema i Vklass
  • skriver in planerad ledighet i Vklass
  • anmäler oplanerad frånvaro (t.ex. sjukdom) i Vklass.

Anmäl inkomst och grundschema på Barnwebben

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du

  • anmäler familjens inkomst på barnwebben
  • anger ditt barns grundschema på barnwebben

Närvaro vid förälders ledighet

Om du är tillfälligt ledig eller har semester någon enstaka dag kan du komma överens med din förskola eller dagbarnvårdaren om att ditt barn ändå får utnyttja sin plats. Under din huvudsemester förutsätter vi att även barnet är ledigt.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och behöver omsorg för ditt barn finns det på tre platser i kommunen. Under rubriken Länkar kan du läsa mer om kvälls-, natt- och helgomsorg.

Planeringsdagar

Förskolan och familjedaghemmen har möjlighet att hålla stängt 4 dagar varje år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Minst två månader i förväg ska du få information om vilka dagar verksamheten håller stängt.

Vid behov av omsorg även en stängd dag kontakta förskolechefen/dagbarnvårdaren senast två veckor före aktuell dag.