search
Sök
menu
Meny

Fritidshem i grundsärskolan

Elever i särskolan har sitt fritidshem antingen på skolan eller på ett fritidshem nära hemmet. För ungdomar över 12 år erbjuds s.k. korttidstillsyn.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundsärskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fritidsverksamheten för elever i grundsärskolan är förlagd antingen på elevens skola eller till ett fritidshem beläget nära hemmet.

Korttidstillsyn

Kommunen erbjuder korttidstillsyn fr.o.m. 1 juli det år då ungdomen fyller 13 år. Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS).

Skolungdomen har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar, och vid längre lov såsom sommarlov.

Grunden för beslut är den enskildes behov och att detta behov inte tillgodoses på annat sätt.

Korttidstillsynen är förlagd till grundsärskolornas och gymnasiesärskolornas enheter samt på FUB-gården vid Västra Torget. Ansökan skickas till särskolesamordnaren.

Kontakt

Marianne Isaksson,
särskolesamordnare
Tfn 036-10 26 20