search
Sök
menu
Meny

Alfred Dalinskolas historia

Wilhelm Tham var som framgångsrik företagare mycket intresserad av bildning och utbildning. Han reste till Stockholm för att där söka en duglig och intresserad lärare till skolan i Huskvarna.

Han kom då i kontakt med Alfred Dalin (1855 - 1919), som av kyrkostämman i Hakarp den 20 juli 1879 valdes till ordinarie folkskollärare i Huskvarna. 

Då Alfred Dalin tillträdde tjänsten var det gamla brukskapellet fortfarande den enda skollokalen. Samarbetet mellan Dalin och Tham resulterade i att Vapenfabriken bekostade uppförandet av tre skolhus under en tjugoårsperiod. Dessa benämdes "Lilla stenhuset" uppfört 1881 och "Stora stenhuset" uppfört 1899 - 1900. Tillsammans med "Stora trähuset", som stod färdigt 1893, fick Huskvarna en modern skola som fick namnet Centralskolan. 1966 byttes namnet till Alfred Dalinskolan.

Dalins och Thams målmedvetna satsning på undervisningen resulterade i att Huskvarna skola kom att betraktas som en mönsterskola. Som skolledare ställde Alfred Dalin stora krav både på sig själv och andra. Han var en person med stark vilja, som ibland hade svårt att underordna sig andra, och han var övertygad om att människan genom utbildning och uppfostran kunde bygga en bättre värld.