search
Sök
menu
Meny

Skolhälsan på Alfred Dalinskolan

I skollagen beskrivs skolhälsovårdens mål:

Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården omfattar alla barn och ungdomar i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, särskola och gymnasiesärskola. Tillsammans med skolans pedagogiska personal och övriga medarbetare inom elevvården är skolhälsovården en viktig del i elevvårdsarbetet, både när det gäller förebyggande hälsoarbete och att tidigt upptäcka elever som behöver särskilt stöd.  

Prioriterade arbetsområden är:  

  • Elever i behov av särskilt stöd  
  • Elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö  
  • Livsstilsrelaterade hälsorisker

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsan på Alfred Dalinskolan består av en skolsköterska och en skolläkare

Välkomna med tankar och funderingar!

 

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tid

Skolsköterska

Sandra Andersson

036-10 77 76

Telefontid 8.00-8.30. Öppen
mottagning: 11.00-12.00. Övrig tid
enligt överenskommelse

SkolläkareTill skolläkaren beställer du tid
genom skolsköterskan.