search
Sök
menu
Meny

Skolkurator på Alfred Dalinskolan

Skolkuratorn ska arbeta förebyggande och uppmärksamma de elever vars situation och svårigheter hindrar dem att lyckas bra i skolan.

Skolkuratorns uppgift är också att stödja barn som far illa eller som visar tecken på ohälsa. Tillsammans med skolans lärare, skolsköterskor och övrig elevhälsopersonal är kuratorn en viktig del i elevvårdsarbetet.
De flesta samtal som kuratorn har är individuella samtal med elever. Samtalen kan vara av olika slag: krissamtal, motiverande samtal eller stödjande samtal. En del samtal sker i grupp eller klassvis.
Vid behov samverkar skolkuratorn med andra myndigheter, socialtjänst, BUP och frivilliga organisationer.

En stor del av arbetet är föräldrastödssamtal, eftersom många föräldrar upplever högstadietiden som extra svår. Samtalen gäller ibland vilka gränser som är rimlig att sätta. Målet med alla samtal och insatser är att skapa en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för varje elev. 

Kontakt

David Bothén
Kurator
Tfn 036-10 66 27