search
Sök
menu
Meny

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan på Attarpsskolan 7-9

Du kan anmäla frånvaro för ditt barn på två sätt: för in frånvaron via Vklass (app eller webb) eller ring 036-10 28 00.

Vid sjukdom måste du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn varje dag. Lärarna ser anmälningen direkt i sin dator. Gör gärna detta så tidigt som möjligt under dagen.

Ledighetsansökan på Attarspsskolan 7-9

Eventuella ledigheter beviljas av rektor. Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn i Vklass  (länk under Självservice). I menyvalet Ledighetsansökan fyller du i den information som behövs. Svar på ledighetsansökan kommer till den e-postadress som du har registrerad i Vklass.
I nuläget går det inte ansöka om ledighet i Vklass-appen.