search
Sök
menu
Meny

Om Attarpsskolan 7-9

Attarpsskolan är belägen ca 1 mil nord/väst om Jönköping. Vi är i dagsläget en 7-9 skola med ca 350 elever. Varje årskurs är knuten till ett arbetslag av välutbildade lärare.

​Idrott för bättre hälsa

I Bankeryd är idrottsintresset stort och vi inom skolan vet att elever som rör på sig oftast presterar bättre. Därför har våra elever 145 minuter idrott/vecka. Förväntningarna på eleverna är också höga och det bidrar till att vi har en tradition av hög behörighet till gymnasiet.

Musikklasser

Musikintresset är stort bland våra elever därför har vi valt att ha en musikklass/årskurs. Eleverna söker till vår musikklass i åk 6 inför åk 7. Vill du ha mer information får du gärna höra av dig till vår musiklärare Anna Åkesson

Trygghet

Attarpsskolan åk 7-9 är en skola där våra elever känner sig trygga. 98% av våra elever uppger i vår likabehandlingsenkät att de känner sig trygga varje dag på Attarpsskolan. Vi har ett likabehandlingsteam som arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och trivas varje dag.

Måluppfyllelse

Läsåret 15/16 var 98% av våra elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

Kontakt

Anna Åkesson Musiklärare