search
Sök
menu
Meny

Skolhälsan Attarpsskolan 7-9

Det är viktigt för vår hälsa och våra liv att vi har roligt och njuter av livet. Gör något varje dag som får ditt hjärta att sjunga.

Skolhälsovård 

Skolhälsovården omfattar alla barn och ungdomar i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, särskola och gymnasiesärskola. Tillsammans med skolans pedagogiska personal och övriga medarbetare inom elevvården är skolhälsovården en viktig del i elevvårdsarbetet, både när det gäller förebyggande hälsoarbete och att tidigt upptäcka elever som behöver särskilt stöd.   Skolhälsovården fungerar som elevernas företagshälsovård och deltar aktivt i skolans miljöarbete.

Prioriterade arbetsområden

  • Elever i behov av särskilt stöd  
  • Elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö  
  • Livsstilsrelaterade hälsorisker

I Skollagen beskrivs skolhälsovårdens mål: Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Kontaktuppgifter åk 7-9

Titel

Namn och e-post

Tid

Skolsköterska

Lise-Lotte Carlson

mån-tors kl. 07.30-16.00
fre kl. 07.30-15.00
Mottagningstid: 
   mån-fre kl. 11.00-12.00

Skolläkare

Maria Lind

Nås via skolsköterska

Kurator

Maja Efvergren

 mån-fre kl. 08.00-16.00

 

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom som övre luftvägsinfektion/influensa och maginfektion som tex. vinterkräksjuka. Minst en dags feberfrihet före återgång till skolan och två dagars symtomfrihet vid vinterkräksjuka. Detta för att hålla nere smittspridningen på skolan för alla elever men särskilt för extra infektionskänsliga elever som just nu finns på skolan. Vid snuva och hosta utan feber får allmäntillståndet avgöra.

Vid infektionstider

Tänk på att en god handhygien är det bästa skyddet.

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA !