search
Sök
menu
Meny

Skolmåltid Attarpsskolan 7-9

Skolmåltiden på Attarpsskolan 7-9 ger alla elever en trevlig matupplevelse och den ork de behöver för att prestera på en hög nivå under hela dagen.

korvstroganoff

Skollunch

Skollunchen till grundskolans elever serveras vid 52 olika enheter i kommunen samt till gymnasieskolans elever vid fem olika enheter. De driftsformer som förekommer är tillagningskök, mottagningskök samt externa och interna entreprenader.
Som grund för skolmåltidsverksamheten ligger livsmedelsverkets "Riktlinjer för skolluncher". Nuvarande standard på skollunchen uppfyller kommunens målsättning om en näringsriktig och kvalitetsmässigt bra kost.
På Attarpsskolan har vi ett tillagningskök, dvs. att vi tillagar maten både för egen del och för andra enheters del. Varje dag har vi elever från år 8 som hjälper till i verksamheten med att torka bord, plocka bestick och att serva där det behövs hjälp. Detta är i ett led i att eleverna ska vara delaktiga i olika delar av verksamheten.

Målbeskrivning för skolmåltiden

Skollunchen ska grundlägga och främja goda kostvanor och bestå av en god vällagad och näringsrik måltid som ger eleverna 30% av deras dagliga behov av energi och näringsämnen. Minst två olika alternativa rätter ska erbjudas varje skollunch. Specialkoster ska tillhandahållas av medicinska skäl samt kan av etiska eller religiösa skäl tillhandahållas efter prövning. Skollunchen ska tillagas så nära serveringsstället som möjligt i ändamålsenliga kök enligt kommunfullmäktiges beslut. Skollunchen ska serveras i en för elever och personal god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Livsmedel som innehåller genetiskt förändrade produkter ska ej upphandlas. Verksamheten ska ske utifrån Agenda 21-riktlinjer, där så är möjligt. Skolmåltidsråd med representanter för elever och skolans personal skall finnas på varje skola. Varje skolmåltidsenhet ska ha eget resultatansvar.  

Matsedel

Kostsektionen tar tillsammans med en anbudsgrupp och elever fram en basmatsedel som skolmåltidskök och kock på förskola kan använda som bas för att planera egen matsedel.  Matsedeln näringsberäknas så att maten har rätt mängd energigivande näringsämnen, t.ex. rätt mängd fett, kolhydrater samt vitaminer och mineraler.  Alla matsedlar följer de riktlinjer som Livsmedelsverket tar fram för barnomsorg och skola. Specialkoster ska tillhandahållas av medicinska skäl samt av etiska eller religiösa skäl efter prövning.