search
Sök
menu
Meny

Barn och elevinflytande på Barnarpsskolan

Fritidshem

Eleverna får möjlighet att påverka planeringen av verksamheten vid sk stormöten, där gruppen möts och diskuterar samt prioriterar önskvärda aktiviteter. Ytterligare en möjlighet till inflytande och delaktighet är den önskelåda som finns på varje fritidshem. Där kan eleverna löpande skriva förslag på innehåll i verksamheten.

Skola

De vardagliga situationerna utvärderas kontinuerligt med eleverna. Med stigande ålder är eleverna mer delaktiga i målarbetet. En viktig del i arbetet med målen är att göra eleverna förtrogna med Lgr 11 och kursplanerna. Regelbundna aktiviteter där eleverna upplever inflytande och delaktighet är: klassråd, elevråd, matråd, planeringsråd samt arbete med loggböcker.