search
Sök
menu
Meny

Föräldraråd - Forum för samråd på Brodalsskolan

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Skollagen 4 kap. §12-14

Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Kontakt med föräldrarådet

Vill du ha fram information eller fråga om något kan du ta kontakt med någon av klassföräldrarna (se nedan).

Klassföräldrar:

 

 • Förskoleklass:
  • Jan Kunnari

 • Årskurs 1:
  • Johan Lindh
  • Linda Norman

 • Årskurs 2:
  • Leif Bergman
  • Emma Tjädermark

 • Årskurs 3:
  • Johanna Komulainen
  • Peter Karlsson

 • Årskurs 4:

 • Årskurs 5:
  • Mari Kullander
  • Maria Sokarda