search
Sök
menu
Meny

Om Brodalsskolan

Brodalsskolan hittar du söder om Jönköping i vacker naturnära miljö. Vi arbetar systematiskt med enhetens prioriterade mål.

Rektor Sofie Öjfelt och biträdande rektor Therese Hulusjö har tillsammans ansvaret för enheten. Det finns också ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

I personalgruppen finns olika kompentenser som vi ser som en tillgång för elevens lärande och utveckling. Vi använder våra olika kompetenser för att på bästa sätt  skapa en utvecklande och lärorik dag för varje elev. Vi har ett gemensamt förhållningssätt där vi ser "hela barnet hela dagen".

Trygg miljö

Vi har åldersblandade faddergrupper från förskoleklass till åk 5. Barnen träffas i faddergrupperna en gång i månaden och på våra temadagar.

Skolgården som är stor och varierande med berg, bandyrink, grusbelagd fotbollsplan, lekställningar och mycket annat inbjuder till en givande rast med lek och motion.

Helhetssyn på eleven och lärandet

Vi vill skapa  nyfikenhet, vilja och lust att lära hos varje barn genom att tillhandahålla varierande och stimulerande undervisning och omsorg.

Lärandet utgår från elevens behov, erfarenhet och tänkande. Eleven får utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. Vi möter varje elev med respekt och värme.

Läxor är alltid väl förankrade i skolan och ges inom olika arbetsområden.

Vi använder bra och aktuella läromedel och digitala utrustning som till exempel dator, iPad och interaktiva skrivtavlor.

Vi utnyttjar naturen i vårt närområde och Smedjehov, Brodalsberget och Flahultsbadet. Vi promenerar till de olika aktiviteterna i närområdet.

För att skapa en lugn och avkopplande miljö i matsalen har vi 5 tysta minuter när vi äter.