search
Sök
menu
Meny

Dalviksskolans lokala skolråd

Lokala skolrådet ska diskutera och besluta i frågor som är viktiga på just den egna utbildningsenheten. Lokala skolrådet har minst 4 möten under ett år.

Vill du förändra?

På initiativ från Utbildningsnämnden bildades hösten 1996 Lokala skolråd på alla skolor i kommunen. Anledningen till detta var att försöka öka föräldrars och elevers inflytande i skolan.

Mötestiden är 2 h och på kvällstid. Kontakta oss gärna om ni vill påverka verksamheten på Dalviks skolområde.

Lokala skolrådets ordförande

Elin Skoghäll
E-post elin.skoghall@gmail.com