search
Sök
menu
Meny

Rektorn på Dalviksskolan har ordet

På Dalviksskolan trivs elever och personal. Vi arbetar efter mottot "Alla barn är allas barn". Här bryr vi oss om och respekterar varandra.

Hit är alla lika välkomna och här ges alla elever samma möjligheter, utifrån sina förutsättningar, att utvecklas så långt som möjligt. Vi tror att eleverna kan och vi har höga förväntningar på var och en av dem.

Dalviksskolan är en skola där eleverna en följd av tidigare år liksom idag nått och når mycket goda kunskapsresultat. Undervisningen håller hög kvalitet och pedagogerna är engagerade och har stor tilltro till elevernas förmåga. Deras inställning präglas av en vilja att eleverna ska lyckas. Skolan är viktig.

Eleverna är här för att lära sig mera än de redan kan, bli kunnigare, klurigare och mera kreativa. Allt i syfte att förbereda sig för fortsatta studier och social samverkan med andra människor. På vår skola tränas eleverna i att ta eget ansvar för såväl sitt lärande som sitt handlande.

Vi har ett stort och viktigt uppdrag att utbilda eleverna till demokratiska och väl fungerande samhällsmedborgare för idag och morgondagens samhälle. Vi vuxna är här för att stödja, uppmuntra och hjälpa dem på vägen. Det är ett både ansvarsfullt och fantastiskt arbete! Genom att våra elever lyckas i skolarbetet ger vi dem en framtidstro och en tro på sig själva - jag kan. Vår förhoppning är också att eleverna som slutar Dalviksskolan i årskurs 6 ska säga: Skolarbetet har gjort mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mycket mera.

Välkommen till Dalviksskolan!

Per Johansson 
Rektor