search
Sök
menu
Meny
Sök

Egnahemsskolan F-3

Egnahemsskolan är en F-3 skola med 174 elever i åldrarna 6-10 år. Här arbetar förskollärare, fritidspedagoger och lärare tillsammans med övrig personal, för att skapa en helhetssyn på elevens hela dag.

Egnahemsskolan.

Egnahemsskolan ligger uppe på Huskvarnaberget med en vacker utsikt över Vättern. Vi har nära till skog och natur vilket vi försöker utnyttja så mycket som möjligt tillsammans med eleverna.

Skolan omges av en härlig utemiljö.

Konstverket Rötter och vingar vår samlade symbol skapat av Otto Samuelsson, hänger som original på skolhusets gavel.

På Egnahemskolan går det elever från Förskoleklass till åk 3. Fritidshemmen ligger integrerad i skolans lokaler och består av två avdelningar, Kometen och Regnbågen. Det är 160 barn inskrivna på fritids. På båda avdelningarna går elever från F till åk 3.

Våra fritidshem

På Egnahemsskolan finns två fritidsavdelningar, Kometen och Regnbågen.

Kometens och regnbågens fritids är i samma lokaler som förskoleklassen använder under förmiddagarna.

På våra fritidshem strävar vi mot mot att:

  • Alla barn ska känna sig trygga i både kompis- och vuxenrelationer.
  • Alla barn får vara sig själva och utveckla och träna sin sociala förmåga.
  • Alla barn bör lära sig att ta ansvar för sina handlingar och därmed få mer inflytande i verksamheten

Hakarps skolområde

Egnahemsskolan tillhör Hakarps skolområde som består av Egnahemsskolan, Stensholmsskolan och Nordskogens skola. Vi erbjuder vida vyer och spännande natur. Kreativiteten och lärandet står i centrum

Kontakta oss

Besöksadress:
Hagagatan 9
561 35 Huskvarna

Postadress:
Egnahemsskolan
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Tina Djärf

036-10 25 88

Biträdande rektor

Andreas Odén

036-10 69 06

Biträdande rektor

Petter Alfredsson

036-10 69 87

Administration

Marita Westlund

036-10 67 59

Specialpedagog

Ingela Lorin

036-10 23 70

Speciallärare

Lena Hermanson

036-10 25 80

Skolkurator

Theresa Hellberg

036-10 69 75

Skolsköterska

Anna-Karin Vernersson

036-10 74 70

Skolvaktmästare

Dan Stjerneklev

036-10 74 97

Skolrestaurang

Gunvor Carlsson

036-10 64 92

Personalrum


036-10 64 99

Kometen


036-10 64 04

Regnbågen


036-10 74 12

Länkar