search
Sök
menu
Meny

Grästorpsskolans Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha elevens bästa för ögonen. När det behövs upprättar man ett åtgärdsprogram.

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan – speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

Samverkan för elevens bästa

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, så krävs det samverkan, inte minst mellan lärare och elevhälsa.

Elevhälsoteam

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Rektor

Mats Östholm

036-10 23 85

Biträdande rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 71 10

Speciallärare

Ann-Christin Eskdahl

0725-51 65 00

Speciallärare

Jessica Philip

0703-06 26 44

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83