search
Sök
menu
Meny

Grästorpsskolans Fritidshem

På Grästorpsskolan finns två fritidshem: Lärkan och Örnen.

Våra öppettider är kl: 6.30-18.00

Grästorps fritidshem arbetar efter LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011) samt Fritidshemmet (en skrift från Skolverket om fritidshemmets uppdrag, kvalitet och utveckling).

Lärkan och Örnen har all planering tillsammans. Barnen går emellan avdelningarna och använder alla lokaler efter behov i leken.

Fritids har ett nära samarbete med förskoleklass och skola. Lärarna hjälper till att öppna på fritids och fritidspedagogerna bedriver undervisning inom områden där spetskompetens finns.

På fritidshemmen har vi utvecklat en verksamhetsfolder som innehåller våra mål och riktlinjer. Den används dels som arbetsmaterial och dels som information om vår verksamhet till föräldrarna.

Vi har också en Fritidsenkät som vi använder var tredje termin. Den hjälper oss att förbättra, förändra och utveckla vår verksamhet. Länk nedan.

 

Avdelning

Titel

Namn och e-post

Lärkan

fritidspedagog

Lotta Björklund

Lärkan

fritidspedagog

Frida Viktor

Lärkan

förskollärare

Åsa Persson

Örnen

fritidspedagog

Eva Wall

Örnen

fritidspedagog

Jonathan Ottosson

Örnen

förskollärare

Sofia Parsmo