search
Sök
menu
Meny

Grästorpsskolans Skola

Grästorpsskolan består av två F-2 klasser, Örnen och Lärkan.
År 3, Rapphönan är tillsammans ibland och går Örnen/Lärkan ibland.

Lärarna arbetar i huvudsak med kärnämnena matematik och svenska beroende på spetskompetens. Övriga ämnen ansvarar mentorerna för i sina klasser.

Skolverksamheten har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem. Lärarna hjälper till att öppna på fritids och fritidspedagogerna bedriver undervisning inom områden där spetskompetens finns. Förskoleklassen har en naturlig del i skoldagen i form av bokstavsarbete tillsammans med årskurs 1 två gånger per vecka och morgonsamlingar i helklass dagligen.

Mentorer

Avdelning

Namn och e-post

Rapphönan (År 3)

Ulrica Steen

Lärkan

Amanda Eriksson

Örnen

Susanne Lennartsson

Beatrice Karlsson