search
Sök
menu
Meny

Hisingstorpsskolans elevhälsoteam

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa, att stödja elevernas utveckling mot målen och att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleverna.

I detta ingår även att förebygga ohälsa och att uppmärksamma och utreda orsaker som kan utgöra hinder för lärande och utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i samverkan.

Elevhälsoteamet på Bymarkens skolområde består av

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lena Nordh-Jonsson

036-10 61 72

Specialpedagog

Katarina Andersson

036-10 28 57

Skolsköterska

Anna Josefsson

036-10 61 74

Kurator

Sara Kjörk

036-10 28 56

Dessutom ingår skolläkare (bokas via skolsköterskan) och psykolog, som deltar vid behov.